Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Νέο Συντονιστικό Δημοτικού Λαχανόκηπου

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 έγινε συνέλευση στον Δημοτικό λαχανόκηπο και ιεραρχήθηκαν κάποια ζητήματα. Έγινε αναφορά στον νέο κανονισμό και προέκυψε νέο συντονιστικό, αφού ορισμένα μέλη της παλιάς συντονιστικής ομάδας αδρανούσαν. Επίσης μοιράστηκαν νέοι ρόλοι για την καλύτερη διαχείριση του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Ορίστηκαν τέσσερα (4) άτομα υπεύθυνα για την λειτουργία της γεώτρησης και την συντήρηση του αρδευτικού δικτύου, καθώς και δυο ταμίες οι οποίοι θα συγκεντρώνουν, όποτε υπάρχει αναγκαιότητα, το ποσό των 2 ευρώ για την αυτοσυντήρηση του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

Τα ονόματα των μελών της συντονιστικής και των νέων ρόλων που αναλήφθηκαν είναι διαθέσιμα στο tag "Συντονιστικό", καθώς και στο tag "Χάρτης" αυτού του blog, όπου μπορείτε να δείτε σε ποιό μικροαγρόκτημα θα βρείτε τους υπεύθυνους που ορίστηκαν.