Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Η αυτο-οργάνωση στη πράξη

 Οι καλλιεργητές του Δημοτικού Λαχανόκηπου Καστοριάς, όταν θέλουν μπορούν να υπερβούν ακόμα και σχετικά σοβαρά εμπόδια που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Σήμερα λοιπόν υπήρξε μια αρκετά σοβαρή βλάβη, όταν η αντλία της γεώτρησης του λαχανόκηπου, εξαιτίας πιθανότατα των έντονων βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με την πρόχειρη κατασκευή στήριξης και τον αρκετά δυνατό αέρα, ανέτρεψαν τον μεταλλικό κύλινδρο της αντλίας.

Οι καλλιεργητές γνωρίζοντας την αντικειμενική αδυναμία του δήμου Καστοριάς να επιλύσει σύντομα το πρόβλημα, αποφάσισαν να το επιλύσουν μόνοι τους, συγκεντρώνοντας χρήματα από κάποιους καλλιεργητές και με την "παλιά τέχνη" του οικοδόμου κάποιοι άλλοι, κατασκεύασαν μόνοι τους μια βάση που θα στηθεί τελικά η αντλία, ενώ σχεδιάζουν να την "μονώσουν" καλύτερα από τα καιρικά φαινόμενα, αν καταφέρουν να βρουν τα κατάλληλα υλικά..

Μερικές φωτογραφίες από την βλάβη και την προσπάθεια αποκατάστασης.