Συντονιστικό

Τα μέλη του δημοτικού λαχανόκηπου Καστοριάς δεν έχουν συγκροτήσει ακόμα κάποια νόμιμη συλλογικότητα.
Παρόλα αυτά υπάρχει μια προσωρινή ομάδα συντονισμού η οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

Η ομάδα αυτή έχει πρόσβαση στο e-mail επικοινωνίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου, καθώς και σε αυτό εδώ το blog.

Η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τούς:

Τακτικά Μέλη

* Βασιλείου Θεόδωρος
* Δημητριάδης Λεωνίδας
* Κόντσουλας Πέτρος
* Λαζαρίδου Πόπη
* Μούσιος Πέτρος
* Σεφτελιώτης Σωτήρης
* Κοσετσίδης Κωνσταντίνος


Αναπληρωτές

* Καρανικολόπουλος Σάκης

* Ηλιοπούλου Αναστασία
* Ματσουλιάδου Χριστίνα
* Τζούλας Δημήτρης

Υπεύθυνοι άρδρευσης
(Επισκευή και αναφορές βλαβών στο δίκτυο)

* Παπαγεωργίου Νίκος
* Κελεπούρης Θωμάς
* Παούνης Ιορδάνης
* Μιχαήλ Απόστολος

Ταμίες Δημοτικού λαχανόκηπου
(συγκεντρώνουν ένα μηνιαίο ποσό για την αυτοσυντήρηση)

* Κελεπούρης Θωμάς
* Κόντσουλας Πέτρος

Σύνδεσμος με το Δήμο Καστοριάς

* Καρανικολόπουλος Σάκης